SZKOLENIA

   SZKOLENIE II STOPNIA
dla koordynatorów ekonomii społecznej

Zgłoszenia:
ul. Nowy Świat 52, Klub Allter (wejście w bramie), e-mail radosc@waw.pdi.net.